ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร

Responsive image

วัดคชสารมุนีษรีญาณสังวรวิหาร

ตำบล โคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230

สมุนไพรดีอย่างไร

Card image cap

เหงือกปลาหมอ

สรรพคุณ: แก้แผลพุพอง น้ำเหลืองเสีย ช่วยรักษาฝี ช่วยลดอาการไขข้ออักเสบ ช่วยรักษาอาการไอและโรคหืดหอบ

Card image cap

ขมิ้น

สรรพคุณ: ช่วยขับน้ำดี ลดอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อ ช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดอาการติดเชื้อ รักษาโรคผิวหนัง ช่วยขับลม ช่วยรักษาอาการท้องเสีย ท้องร่วง

Card image cap

บอระเพ็ด

สรรพคุณ: ใช้ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นยาอายุวัฒนะ รักษาโรคผิวหนังและผดผื่นคันตามร่างกาย

Card image cap

อัญชัน

สรรพคุณ: ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ออกฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ และให้สีน้ำเงินสำหรับผสมอาหาร

ผลิตภัณฑ์เพื่อการแปรรูป

Responsive image

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายความว่า ยาจากสมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนไทย ยาพัฒนาจาก สมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือยาตามองค์ความรู้ การแพทย์ทางเลือกตามที่รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการประกาศกำหนด เพื่อการบาบัด รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือการป้องกันโรค

แผนที่สวนสมุนไพร

Responsive image